Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Psychologia pracy i organizacji w kontekście zarządzania personelem (wykład)E/2 15 dr Tomasz Korulczyk
2Społeczno-polityczne czynniki mające wpływ na doradztwo kariery (wykład)E/2 15 dr hab. Jadwiga Plewko
3Profesjonalne i etyczne zachowania doradcy (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Maciej Hułas
4Międzynarodowe, krajowe i regionalne aspekty rozwijania kariery (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Kida
5Doradztwo kariery dla grup mniejszościowych (wykład)E/2 30 dr Paweł Kot
6Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Psychologia pracy i organizacji w kontekście zarządzania personelem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Grzegorz Kida
2Profesjonalne i etyczne zachowania doradcy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Mariola Kowalczyk
3Ilościowe i jakościowe badania i metody dla doradców dostępne w internecie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Karolina Pięta
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Praktyka zawodowa
1Praktyka wakacyjna w systemie edukacji (praktyki)Zbo/3 90 dr Krzysztof Jurek
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie jakością w usługach (wykład)E/3 30 dr Alina Betlej
2Zarządzanie - wprowadzenie (wykład)E/3 30 dr Kalina Grzesiuk
Moduł - Doradztwo w wymiarze organizacyjnym
Ćwiczenia obowiązkowe
1Czynnik ludzki w działaniach na rzecz rozwoju pracowników (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Jan Gondek
2Zarządzanie jakością w usługach (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Agnieszka Jurczak
3Zarządzanie informacją: Pojęcia, grupy docelowe, komunikowane treści (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Michał Wójcik

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze