Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Polityka administracyjna (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL
2Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład)E/5 30 dr Marta Stepnowska
3Prawo konstytucyjne (wykład)E/7 30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
4Kontrola administracji publicznej (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
5Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Stanisław Chaciński
6Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Stanisław Chaciński
7Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Stanisław Chaciński
8Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Marek Dobrowolski
9Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Marek Dobrowolski
10Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kamila Doktór-Bindas
11Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Dariusz Żak
12Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Dariusz Żak
13Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Dariusz Żak
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Zarządzanie informacją w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
2Zarządzanie informacją w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
3Plany i strategie w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr Dariusz Żak
4Plany i strategie w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Dariusz Żak
Specjalność: Administracja publiczna
1Prawo wykroczeń (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład)E/2 15 dr hab. Sebastian Kwiecień
2Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
3Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład - Grupa: 1) E/2 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 339) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 340) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 341) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
5Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 303) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
Wykłady fakultatywne (2 do wyboru)
1Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)Z/3 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Działania organów publicznych w zakresie ścigania i karania sprawców wykroczeń (wykład)Z/3 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
3Informatyzacja postępowania sądowego (wykład)Z/3 30 dr Dariusz Żak
4Pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym (wykład)Z/3 30 dr Maciej Gapski
5Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE (wykład)Z/3 30 dr Kamila Sobieraj
6Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
7Prawo o szkolnictwie wyższym (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Magdalena Pyter
8Prawo obrotu instrumentami finansowymi (wykład)Z/3 30 Brak obsady
9Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
10Prawo ochrony zdrowia (wykład)Z/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
11Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
12System gwarantowania depozytów w Polsce (wykład)Z/3 30 dr hab. Rafał Sura
13Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
14Administrative agencies of the USA (konwersatorium)Z/6 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
15Bankruptcy law (wykład)Z/6 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze