Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Polityka administracyjna (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Prawo cywilne z umowami w administracji (wykład)E/5 30 dr Jacek Trzewik
3Prawo konstytucyjne (wykład)E/8 30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
4Kontrola administracji publicznej (wykład)E/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
5Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
6Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Milena Kloczkowska
7Prawo cywilne z umowami w administracji (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Milena Kloczkowska
8Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamila Doktór-Bindas
9Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kamila Doktór-Bindas
10Prawo konstytucyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Ilona Grądzka
11Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Marcin Maksymiuk
12Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Krzysztof Dobieżyński
13Kontrola administracji publicznej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Krzysztof Dobieżyński
Specjalność: Zarządzanie w administracji
1Plany i strategie w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr hab. Piotr Zacharczuk
2Zarządzanie informacją w administracji publicznej (wykład)E/2 15 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
3Plany i strategie w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Piotr Zacharczuk
4Zarządzanie informacją w administracji publicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Małgorzata Ganczar
Specjalność: Administracja publiczna
1Prawo wykroczeń (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
2Prawo wykroczeń (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Przedsiębiorczość
1Przedsiębiorca jako pracodawca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
2Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład)E/2 15 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Społeczna odpowiedzialność biznesu (wykład - Grupa: 1) E/2 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 46) Z/2 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 47) Z/2 30 mgr Marta Cechowicz
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji (lektorat - Grupa: 48) Z/2 30 mgr Beata Panasiuk
4Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
8Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Wykłady fakultatywne (2 do wyboru)
1Administracja publiczna w ujęciu systemowym (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
2Administrative agencies of the USA (konwersatorium)Z/6 30 Brak obsady
3Bankruptcy law (wykład)Z/6 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Dostęp do informacji publicznej w działalności samorządu terytorialnego (wykład)Z/3 30 Zawieszone
5Informatyzacja postępowania sądowego (wykład)Z/3 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
6Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
8Prawo o szkolnictwie wyższym (wykład)Z/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
9Prawo obrotu instrumentami finansowymi (wykład)Z/3 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
10Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
11Prawo ochrony zdrowia (wykład)Z/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
12Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
13System gwarantowania depozytów w Polsce (wykład)Z/3 30 Zawieszone
14Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
15Wykład Profesora wizytującego (wykład)Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze