Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Zarządzanie procesami (wykład)E/2 15 dr Monika Sak-Skowron
2Negocjacje (wykład)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
3Negocjacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Monika Wawer
4Negocjacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
5Zarządzanie wiedzą (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Marek
6Zarządzanie strategiczne (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
7Zarządzanie strategiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kalina Grzesiuk
8Zarządzanie strategiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
1Projektowanie kampanii promocyjnej (warsztaty)Z/3 30 dr Kalina Grzesiuk
2Research Methods in Business and Management (wykład)Z/3 15 Zawieszone
3Rozwój pracowników w organizacji (wykład)Z/3 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
4Zarządzanie grupą przedsiębiorstw (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
5Zarządzanie organizacją non - profit (wykład)Z/3 30 dr Monika Sak-Skowron
Seminarium dyplomowe
1Marketing (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
2Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
3Zarządzanie zasobami ludzkimi (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 75) Z/1 15 mgr Krzysztof Urbański
Praktyki zawodowe
1Praktyka zawodowa (praktyki)Zbo/5 120 dr inż. Monika Wawer

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze