Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekonomia (wykład)E/3 30 dr Lech Jańczuk
2Międzynarodowe stosunki polityczne (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
3Organizacje międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
4Organizacje międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Bąk-Pitucha
5Organizacje międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Bąk-Pitucha
6Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Andrzej Szabaciuk
7Religie współczesnego świata (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Andrzej Szabaciuk
8Media w systemie międzynarodowym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Zaręba
9Media w systemie międzynarodowym (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Agnieszka Zaręba
Przedmioty do wyboru
1Cywilizacja europejska (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Jednostka w stosunkach międzynarodowych (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Zaręba
3Międzynarodowa ochrona praw człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 60) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
5Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
Specjalizacja: Współpraca transgraniczna
Przedmioty specjalizacyjne
1Bezpieczeństwo wewnętrzne UE (wykład)E/3 30 dr hab. Urszula Soler
2Bezpieczeństwo wewnętrzne UE (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Urszula Soler
3Migracje międzynarodowe (wykład)E/3 30 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
4Migracje międzynarodowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
5Ochrona granic (wykład)E/3 30 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
6Ochrona granic (ćwiczenia)Z/0 15 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
7Lubelszczyzna w polityce regionalnej UE (konwersatorium)Z/3 30 dr Artur Kukuła
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Przedmioty specjalizacyjne
1Polityka zagraniczna USA (wykład)E/3 30 Andrzej Jaroszyński
2Polityka zagraniczna USA (ćwiczenia)Z/0 15 dr Aneta Bąk-Pitucha
3Stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
4Stosunki transatlantyckie w XX i XXI wieku (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Paulina Michowska
5Polityka zagraniczna Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (wykład)E/3 30 dr Artur Kukuła
6Polityka zagraniczna Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (ćwiczenia)Z/0 15 dr Artur Kukuła
7BRICS: wschodzące potęgi (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze