Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
2Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
3Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
4Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
5Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
6Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
7Teologia moralna ogólna (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
8Wstęp ogólny do Pisma świętego (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
9Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
10Teologia moralna ogólna (ćwiczenia)Z/1 15 dr Marta Lizut
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
4Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
6Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
2Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
Zajęcia do wyboru
1Chrystus a demon (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
2Rozumienie śmierci w polskiej tradycji ludowej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze