Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
2Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
3Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)Z/1 15 prof. dr hab. Roland Prejs
4Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
5Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
6Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
7Teologia moralna ogólna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
8Teologia moralna ogólna (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
9Wstęp ogólny do Pisma świętego (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
10Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 60) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
4Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
8Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)Z/1 30 Ks. dr Marek Jeziorański
Zajęcia do wyboru
1Czlowiek i zwierzęta w refleksji teologicznomoralnej (wykład)Z/4 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
2Kościół a nowe ruchy religijne (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
3Spory o mariologię Jana Pawła II (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze