Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Polityka cyberbezpieczeństwa (wykład)E/3 15 dr Alina Betlej
2The European Union as a global actor (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
3Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Maciej Bartoszewski
4Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Maciej Bartoszewski
5Podstawy wiedzy przedlekarskiej (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 mgr Maciej Bartoszewski
6Analiza danych empirycznych z zastosowaniem pakietu SPSS (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Tomasz Peciakowski
7Analiza danych empirycznych z zastosowaniem pakietu SPSS (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr Tomasz Peciakowski
8Analiza danych empirycznych z zastosowaniem pakietu SPSS (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 30 dr Tomasz Peciakowski
9Polityka i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
10Polityka i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
11Polityka i bezpieczeństwo na obszarze poradzieckim (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
12Wojska specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Paweł Kowalski
13Wojska specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Paweł Kowalski
14Wojska specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Paweł Kowalski
15Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Zbo/2 60 dr Lech Jańczuk
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
2Bezpieczeństwo międzynarodowe a separatyzm (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
3Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
4Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
5Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Sawicki
6Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
7Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
8Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
9Medialny wymiar bezpieczeństwa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
10Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Przedmioty specjalizacyjne
1Podstawy dyplomacji (konwersatorium)Z/4 15 Andrzej Jaroszyński
2Regionalne instytucje bezpieczeństwa (konwersatorium)Z/3 30 dr Lech Jańczuk
3Zarządzanie ryzykiem politycznym w XXI wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr Krzysztof Jurek
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Wprowadzenie do dyplomacji (konwersatorium)Z/4 15 Andrzej Jaroszyński
2Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich (konwersatorium)Z/3 30 dr Agnieszka Zaręba
3System bezpieczeństwa ONZ (konwersatorium)Z/3 30 dr Aneta Bąk-Pitucha

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze