Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekonomia (wykład)E/3 30 dr Lech Jańczuk
2Służby specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa (wykład)E/3 30 mgr Grzegorz Szych
3Terroryzm międzynarodowy (wykład)E/5 30 dr Artur Kukuła
4Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Kowalski
5Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Kowalski
6Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Paweł Kowalski
7Terroryzm międzynarodowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Paweł Kowalski
8Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
9Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
10Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
11Media w systemie bezpieczeństwa (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
12Bezpieczeństwo i współpraca polityczna w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
13Bezpieczeństwo i współpraca polityczna w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
14Bezpieczeństwo i współpraca polityczna w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
15Bezpieczeństwo i współpraca polityczna w rejonie Morza Śródziemnego (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
1Procesy migracyjne (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Szabaciuk
2Resocjalizacja (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Zróżnicowania kulturowe (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Lektoraty
1Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język angielski – CEF B2 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Polityka ochrony ludności cywilnej (wykład)E/3 30 dr Artur Kukuła
2Polityka ochrony ludności cywilnej (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
3Organizacja centrum kryzysowego (wykład)E/4 30 dr Lech Jańczuk
4Organizacja centrum kryzysowego (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
5Polityka zarządzania ruchem granicznym (wykład)E/3 30 dr Anna Szachoń-Pszenny
6Polityka zarządzania ruchem granicznym (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
7Logistyka sytuacji kryzysowych (konwersatorium)Z/2 30 dr Artur Kukuła
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Przedmioty specjalizacyjne
1Bezpieczeństwo imprez masowych (wykład)E/4 30 dr Małgorzata Kuć
2Bezpieczeństwo imprez masowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Małgorzata Kuć
3Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego (wykład)E/3 30 dr Artur Kukuła
4Zadania administracji samorządowej w zakresie bezpieczeństwa lokalnego (ćwiczenia)Z/0 15 dr Krzysztof Jurek
5Negocjacje międzynarodowe (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Zaręba
6Negocjacje międzynarodowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr Agnieszka Zaręba
7Polityka ochrony dziedzictwa narodowego (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Historia stosunków międzynarodowych (wykład)E/3 30 dr hab. Andrzej Gil, prof. KUL
2Historia stosunków międzynarodowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Andrzej Szabaciuk
3Misje zagraniczne (wykład)E/3 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
4Misje zagraniczne (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
5Konflikty międzynarodowe (wykład)E/4 30 dr Konrad Słowiński
6Konflikty międzynarodowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paweł Kowalski
7Polityka bezpieczeństwa NATO (konwersatorium)Z/2 30 dr Aneta Bąk-Pitucha

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze