Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Edukacja medialna (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
2Etyka ogólna i stosowana (wykład)E/3 15 Ks. dr Marcin Ferdynus
3Etyka ogólna i stosowana (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marcin Ferdynus
4Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Marek Słomka, prof. KUL
5Filozofia religii (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Marek Słomka, prof. KUL
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
7Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
8Historia Kościoła powszechnego - nowożytność (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
9Metodologia nauk (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
10Muzyka kościelna - chorał gregoriański (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
11Patrologia (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Szczur
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
3Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 501) Z/0 30 mgr Agata Woźniak
5Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 501) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 Ks. dr Radosław Rybarski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze