Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Antropologia z elementami filozofii kultury (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
2Etyka (wykład)E/3 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
3Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
4Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
5Historia Kościoła powszechnego: średniowiecze (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
6Liturgika: Historia liturgii, prawo liturgiczne (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
7Metafizyka (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
8Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
9Ogólna metodologia nauk (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Marek Słomka
10Patrologia - okres I do 325 r. (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
11Religiologia (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 dr Agnieszka Strycharczuk
2Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język włoski - CEF - B1 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 501) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 502) Z/2 26 mgr Agata Woźniak
7Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 501) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia ogólna (wykład)E/1 30 Ks. dr Radosław Rybarski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze