Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Etyka z elementami katolickiej myśli społecznej (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Ogólna metodologia nauk z elementami metodyki naukowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
3Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 66) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 31) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 33) Z/0 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
5Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze