Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Diagnoza psychologiczna (wykład)E/4 30 dr Tomasz Jankowski
2Osobowość (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
3Psychologia społeczna (wykład)E/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
4Etyka (wykład)E/2 30 dr Wojciech Lewandowski
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
6Statystyka opisowa (wykład)E/2 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
7Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Paweł Brudek
8Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. dr Paweł Brudek
9Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
10Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Ks. dr Paweł Brudek
11Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Anna Mańkowska
12Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Donat Dutkiewicz
13Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Donat Dutkiewicz
14Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Monika Dubas-Miciuk
15Diagnoza psychologiczna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Donat Dutkiewicz
16Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
17Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Czubak
18Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Jan Kutnik
19Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Jan Kutnik
20Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Katarzyna Czubak
21Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Aneta Kozioł
22Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Jan Kutnik
23Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Jan Kutnik
24Osobowość (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Jan Kutnik
25Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Michał Wiechetek
26Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Michał Wiechetek
27Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
28Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
29Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Paweł Ciszek
30Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
31Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Paweł Ciszek
32Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Paweł Ciszek
33Psychologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Marek Marzel
34Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
35Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
36Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
37Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
38Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
39Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
40Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
41Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
42Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
43Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
44Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
45Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
46Statystyka opisowa (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 mgr Kateryna Shchehelska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 27) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Dorota Szymczyk
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 28) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 29) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 30) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 31) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 32) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 33) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu psychologicznym (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
10Język angielski (60 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu TELC B2 (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
11Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
12Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
13Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
14Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
15Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
1Psychologia nowych mediów (wykład)E/3 15 dr Paweł Kot
2Problemy starości i starzenia się (wykład)E/5 30 Ks. dr Paweł Brudek
3Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (wykład)E/3 15 dr Monika Dacka
4Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Kot
5Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paweł Kot
6Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Paweł Kot
7Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Paweł Kot
8Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Paweł Kot
9Psychologia nowych mediów (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Paweł Kot
10Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Monika Dacka
11Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Monika Dacka
12Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Monika Dacka
13Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Monika Dacka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Psychologia pracy i zarządzania (wykład)E/6 30 dr Jacek Sobek
2Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (wykład)E/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
3Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Jacek Sobek
4Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Jacek Sobek
5Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Jacek Sobek
6Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Jacek Sobek
7Psychologia pracy i zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Jacek Sobek
8Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Aleksandra Duda
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
10Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
11Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Sabina Więsyk
12Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze