Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo w turystyce (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
2Historyczne podstawy turystyki militarnej (wykład)E/3 15 dr hab. Jan Ptak
3Geografia historyczna religii i wyznań (wykład)E/3 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
4Historia życia codziennego (wykład)E/3 15 dr hab. Irena Wodzianowska
5Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. dr hab. Piotr Pasterczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Język łaciński (ćwiczenia)Z/1 30 dr Natalia Turkiewicz
Konwersatoria obowiązkowe
1Prawo w turystyce (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
2Rekonstrukcja wojskowo-historyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
3Tradycje pielgrzymowania w chrześcijaństwie wschodnim (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
4Obyczaje codzienności (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
5Broń i barwa (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Baranowski
6Miejsce święte judaizmu i islamu (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
7Turystyka kulinarna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze