Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia społeczna (wykład)E/3 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
2Metody badań ilościowych (wykład)E/4 30 dr Małgorzata Szyszka
3Metody badań ilościowych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Małgorzata Szyszka
4Współczesne teorie socjologiczne (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Sławomir Partycki
5Makrostruktury społeczne (wykład)E/3 30 dr Monika Dobrogowska
Przedmioty do wyboru
1New trends in sociology (wykład)E/2 30 Zawieszone
2Wstęp do socjologii prawa (wykład)E/2 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 35) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 37) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 39) Z/2 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 45) Z/2 30 mgr Ewa Stępniak
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Przedmioty specjalizacyjne
1System służb publicznych w Polsce (wykład)E/3 30 dr hab. Jadwiga Plewko
2System służb publicznych w Polsce (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Jadwiga Plewko
3Socjologia rodziny (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Szyszka
4Modele współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem (konwersatorium)Z/1 15 Ks. mgr Marek Pabich
5Diagnoza społeczna (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Monika Adamczyk
6Socjologia bezpieczeństwa publicznego (konwersatorium)Z/2 30 dr Krzysztof Jurek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze