Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe kursowe
1Filozofia społeczna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński
2Metody badań ilościowych (wykład)E/4 30 dr Krzysztof Jurek
3Makrostruktury społeczne (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jan Szymczyk
4Demografia społeczna (wykład)E/4 30 dr hab. Jadwiga Plewko
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metody badań ilościowych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Krzysztof Jurek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 294) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 334) Z/1 30 mgr Jacek Kowalik
5Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Wykłady fakultatywne
1New trends in sociology (wykład)E/2 30 Zawieszone
2Wstęp do socjologii prawa (wykład)E/2 30 dr hab. Krzysztof Motyka
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Wykłady obowiązkowe
1System służb publicznych w Polsce (wykład)E/3 30 dr hab. Jadwiga Plewko
2Socjologia rodziny (wykład)E/3 30 dr hab. Jadwiga Plewko
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Ćwiczenia obowiązkowe
1System służb publicznych w Polsce (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Jadwiga Plewko
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Konwersatoria obowiązkowe
1Socjologia bezpieczeństwa publicznego (konwersatorium)Z/2 30 mgr Michał Kalisz
2Modele współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Warsztaty obowiązkowe
1Diagnoza społeczna (warsztaty)Z/3 30 dr hab. Monika Adamczyk
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Wykłady obowiązkowe
1Socjologia gospodarki (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Sławomir Partycki
2Socjologia Internetu (wykład)E/3 30 dr Alina Betlej
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Ćwiczenia obowiązkowe
1Socjologia Internetu (ćwiczenia)Z/1 15 dr Krzysztof Jurek
2Socjologia gospodarki (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Katarzyna Kwiatosz
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Konwersatoria obowiązkowe
1Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Grzegorz Zasuwa
2Internet w gospodarce (konwersatorium)Z/2 30 mgr Jan Gondek
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Warsztaty obowiązkowe
1Analiza sieci społecznych (warsztaty)Z/1 15 mgr Jan Gondek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze