Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Metody argumentacji i dyskusji filozoficznej (konwersatorium)Z/2 15 dr Błażej Gębura
2Sztuka retoryki w dyskusji filozoficznej (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Imelda Chłodna-Błach, prof. KUL
3Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Przedmioty do wyboru
Student kontynuuje translatorium wybrane na I roku
1Translatorium filozoficznych tekstów anglojęzycznych (translatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Jan Kłos
dr Anna Krajewska
2Translatorium filozoficznych tekstów francuskich/niemieckich (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Seminaria magisterskie do wyboru
Student kontynuuje seminarium wybrane na I roku
1Etyka (seminarium)Zbo/6 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Logika (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
3Metafizyka (seminarium)Zbo/6 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
dr Paulina Sulenta
4Teoria poznania (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Praca magisterska
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. dr hab. Tomasz Duma, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Marek Piwowarczyk
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa A (metafizyka, filozofia przyrody, antropologia, filozofia Boga, filozofia religii)
Należy wybrać 1 przedmiot z grupy A i 1 przedmiot z grupy D
1Wiedza przyrodnicza w sporach wokół teizmu (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Dutkowska
2Geneza religii - apologia religii - "logika" nawrócenia (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Robert Ptaszek
Konwersatoria do wyboru z poszczególnych grup
Grupa D (etyka, filozofia kultury, filozofia prawa)
Należy wybrać 1 przedmiot z grupy A i 1 przedmiot z grupy D
1Podstawy etyki normatywnej (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Borkowska
2Etyczne i aksjologiczne podstawy systemów politycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Borkowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze