Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Paul Miller-Melamed
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Paul Miller-Melamed
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Paul Miller-Melamed
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/4 30 Zawieszone
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Christopher Ballengee
7Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Christopher Ballengee
8Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Christopher Ballengee
9Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Christopher Ballengee
10Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/4 30 Zawieszone
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/7 30 dr hab. Artur Bartnik
2Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)Zbo/7 30 dr hab. Wojciech Guz
3Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/7 30 dr Mark Ó Fionnáin
4Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/7 30 dr Ewelina Bańka
5Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/7 30 dr Robert Looby, prof. KUL
6Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/7 30 dr Aleksander Bednarski
Profile filologiczne
Profil: Językoznawstwo
1Językoznawstwo XXI wieku (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
2Narzędzia cyfrowe w językoznawstwie (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
3Typologia językowa (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
4Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
Profile filologiczne
Profil: Literaturoznawstwo
1Literatura a film (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
2Literatura anglo-irlandzka/walijska (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksander Bednarski
3Słuchowisko anglojęzyczne - historia i współczesność (ćwiczenia)Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
4Teksty kultury angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
Specjalizacja nauczycielska
1Warsztat nauczyciela języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Izabela Olszak
2Warsztat nauczyciela języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
3Praktyki zawodowe (ciągłe) (praktyki)Z/7 120 dr Piotr Steinbrich
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/4 30 dr Anna Sadowska
2Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
3Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
4Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
5Tłumaczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Sadowska
6Tłumaczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Sadowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze