Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Christopher Thornton
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 mgr Christopher Thornton
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 mgr Christopher Thornton
5Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Piotr Steinbrich
6Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Piotr Steinbrich
7Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/4 30 dr Piotr Steinbrich
8Praktyczna nauka języka angielskiego - prezentacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/4 30 dr Piotr Steinbrich
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Guz
2Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/5 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
3Językoznawstwo teoretyczne (seminarium)Zbo/5 30 dr Ewelina Mokrosz
4Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/5 30 dr Mark Ó Fionnáin
5Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/5 30 dr Ewelina Bańka
6Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
7Translatoryka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Konrad Klimkowski, prof. KUL
Profile filologiczne
Profil: Językoznawstwo
1Narzędzia cyfrowe w językoznawstwie (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wojciech Guz
2Typologia językowa (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
3Wybrane zagadnienia językoznawstwa angielskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
Profile filologiczne
Profil: Literaturoznawstwo
1Literatura a film (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
2Literatura anglo-irlandzka/walijska (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksander Bednarski
3Teksty kultury angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
4Współczesne trendy w literaturze anglojęzycznej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Łukasz Borowiec
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyki zawodowe (ciągłe) (praktyki)Z/6 120 dr Piotr Steinbrich
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Izabela Olszak
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Izabela Olszak
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Piotr Steinbrich
5Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Piotr Steinbrich
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/5 30 dr Anna Sadowska
2Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
3Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
4Tłumaczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Anna Sadowska
5Tłumaczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 dr Anna Sadowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze