Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Podstawy retoryki stosowanej (wykład)E/4 15 dr hab. Maria Gondek
2Podstawy retoryki stosowanej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
3Logika praktyczna (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
4Logika praktyczna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Tomasz Łach
5Retoryczne środki wyrazu (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Kiereś-Łach
6Topika (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
7Sztuka etykiety (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL
8Sztuka pisania tekstów użytkowych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Paweł Nowak
9Prezentacje multimedialne (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
10Zagadnienia z filozofii człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
11Elementy sztuki aktorskiej (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Witold Kopeć
12Sztuka żywego słowa (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
4Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze