Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Kielce (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Antropologia filozoficzna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jarosław Jagiełło
2Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Jarosław Jagiełło
3Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Jarosław Jagiełło
4Historia Kościoła Powszechnego od Reformacji do czasów współczesnych (wykład)E/3 30 Ks. dr Tomasz Gocel
5Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze i współczesność (wykład)E/3 30 Ks. dr Tomasz Gocel
6Literatura światowa (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Stefan Radziszewski
7Liturgika (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Mirosław Kowalski
8Muzyka kościelna (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. mgr Michał Olejarczyk
9Ogólna metodologia nauk (wykład)E/3 30 Ks. dr Paweł Tambor
10Religiologia (wykład)E/4 45 Ks. dr Paweł Borto
11Wstęp ogólny do Pisma Świętego (wykład)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język grecki - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 3) Z/1 15 Ks. mgr Zbigniew Krzyszkowski
2Język łaciński - Kurs kontynuacji słabej (lektorat - Grupa: 15) Z/1 30 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Sławomir Sobocki
4Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Anna Niezgoda
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 302) Zbo/0 15 mgr Leszek Januchta
Specjalizacja nauczycielska
1Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)Z/1 30 Ks. dr hab. Jarosław Czerkawski
2Psychologia rozwojowa i wychowawcza (ćwiczenia)Zbo/0 15 dr Małgorzata Kaleta-Witusiak
3Psychologia komunikacji (warsztaty)Zbo/0 15 dr Małgorzata Kaleta-Witusiak
4Pedagogiczne metody pracy z grupą (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr hab. Jarosław Czerkawski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze