Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Marcin Lipnicki
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Beata Popławska
4Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja i wymowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Beata Popławska
5Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Marcin Lipnicki
6Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Marcin Lipnicki
7Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Kamila Tomaka
8Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - słownictwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Kamila Tomaka
Konwersatoria obowiązkowe
1Wstęp do językoznawstwa (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
3Wstęp do kulturoznawstwa niderlandzkiego (konwersatorium)E/3 30 dr Magdalena Lipnicka
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 104) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język hiszpański - CEF A1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
7Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (egzamin)E/1 0 mgr Edyta Michałek
Warsztaty
1Przedsiębiorczość (warsztaty)Z/2 30 Brak obsady
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego (egzamin)E/3 0 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze