Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Słowiańska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia do wyboru
1Literatura powszechna (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
2Najnowsze tendencje rozwojowe języka rosyjskiego (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
Zajęcia kierunkowe
Specjalność rosyjska
1Praktyczna nauka języka rosyjskiego - mówienie (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
2Praktyczna nauka języka rosyjskiego - pisanie (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego - stylistyka (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
4Praktyczna nauka języka ukraińskiego – II język specjalności (ćwiczenia)E/3 30 Zawieszone
Wykłady monograficzne
1Literatura rosyjska na polskich scenach (wykład)Z/2 30 Zawieszone
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Teoria przekładu (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Organizacja pracy tłumacza (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
3Rosyjsko-polskie tłumaczenie tekstów ekonomicznych i prawnych (warsztaty)Z/2 30 Zawieszone
4Ukraińsko-polskie tłumaczenia tekstów ekonomicznych i prawnych (warsztaty)Z/2 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze