Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Metodologia nauk społecznych (wykład)E/2 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
Konwersatoria do wyboru
1Family in Modern Societies (konwersatorium)Z/3 30 dr Małgorzata Szyszka
2Modern Sociology - Basic Notions and Topics (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
3Home network security (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
Warsztaty do wyboru
1Analiza danych jakościowych (warsztaty)Z/3 30 dr Tomasz Peciakowski
2Analiza danych ilościowych (warsztaty)Z/3 30 dr Krzysztof Jurek
Seminarium magisterskie
1Filozofia społeczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
2Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
Zajęcia fakultatywne/wyrównujące
1Metody badań jakościowych (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Szyszka
Specjalność: Badania rynku i opinii publicznej
Przedmioty specjalizacyjne
1Ilościowe metody badań rynku i opinii publicznej (wykład)E/2 30 Zawieszone
2Jakościowe metody badań rynku i opinii publicznej (wykład)E/3 30 Zawieszone
3Badania edukacyjne (konwersatorium)Z/1 15 Zawieszone
4Marketing (warsztaty)Z/1 15 Zawieszone
5Zastosowanie zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach rynku i opinii publicznej (warsztaty)Z/1 15 Zawieszone
6Etnografia w badaniach rynku (warsztaty)Z/1 15 Zawieszone
7Badania rynku w praktyce (warsztaty)Z/1 15 Zawieszone
8Zastosowanie indywidualnych wywiadów pogłębionych w badaniach rynku i opinii publicznej (warsztaty)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność: Badania rynku i opinii publicznej
Wykłady do wyboru
1Marketing (wykład)E/3 30 Zawieszone
Specjalność: Organizacja i analiza przestrzeni publicznej
Przedmioty specjalizacyjne
1Socjologia władzy i polityki (wykład)E/1 15 dr Monika Dobrogowska
2Socjologia administracji publicznej (wykład)E/1 15 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
3Media i komunikacja społeczna (konwersatorium)Z/3 30 dr Tomasz Peciakowski
4Nowe areny publiczne (konwersatorium)Z/1 15 dr Alina Betlej
5Marginalizacja i wykluczenie społeczne (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Jadwiga Plewko
6Badania opinii publicznej (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
7Budowanie strategii rozwoju (warsztaty)Z/2 15 Ks. dr Marek Wódka
Specjalność: Organizacja i analiza przestrzeni publicznej
Wykłady do wyboru
1Analiza dyskursu publicznego (wykład)E/3 30 dr Tomasz Peciakowski
2New trends in sociology (wykład)E/3 30 Brak obsady
3Sociology in Europe (wykład)E/3 30 Brak obsady
4Wybrane zagadnienia z prawa publicznego (wykład)E/3 30 dr Kamila Doktór-Bindas
Specjalność: Komunikacja społeczna i międzykulturowa
Przedmioty specjalizacyjne
1Teorie i modele komunikowania społecznego (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
2Teorie i modele komunikowania społecznego (wykład)E/3 30 Zawieszone
3Socjologia kultury i wielokulturowości (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
4Wybrane zagadnienia z prawa mediów (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
5Niewerbalne formy komunikacji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Zróżnicowanie kulturowe i etniczne (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
7Analiza przekazów medialnych (warsztaty)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność: Komunikacja społeczna i międzykulturowa
Wykłady do wyboru
1Edukacja międzykulturowa (wykład)E/3 30 Zawieszone
2Socjologia mediów (wykład)E/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze