Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Kultura języka (wykład)E/4 30 dr hab. Paweł Nowak
2Nauki o komunikowaniu (wykład)E/4 30 dr hab. Robert Szwed
3Elementy ekonomii (wykład)E/2 30 dr hab. Adam Zadroga
4Historia Polski XX wieku (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
5System medialny w Polsce (wykład)E/2 15 dr Olga Białek-Szwed
6Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
7Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
8Kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Olga Białek-Szwed
9Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Dagmara Kottke
10Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Dagmara Kottke
11Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Dagmara Kottke
12Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
13Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
14Redagowanie tekstów dziennikarskich (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
15Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
16Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
17Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
18Emisja głosu i sztuka mówienia (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Maria Gondek
19Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
20Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Katarzyna Drop
21Prasowe gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Robert Furmańczuk
22Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Marcin Superczyński
23Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Robert Furmańczuk
24Audiowizualne gatunki dziennikarskie (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 mgr Robert Furmańczuk
25Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
26Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
27Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Kamil Szymański
28Logika (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
29Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 119) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 120) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 121) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 136) Z/2 30 mgr Michał Narecki
5Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
6Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 122) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
7Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
8Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
4Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze