Wydział Medyczny
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (wykład) (wykład)E/7 30 dr Małgorzata Poniewozik
2Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
dr Aleksandra Seta-Koselska
3Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
4Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 Brak obsady
5Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
Przedmioty do wyboru - Chemia I
Student wybiera grupę zajęć Chemia I lub Chemia II
1Chemia fizyczna - kurs podstawowy (wykład)E/3 15 dr Anna Borówka
2Chemia fizyczna - kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Borówka
3Chemia organiczna – kurs rozszerzony (wykład)E/9 30 Brak obsady
4Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 55 Brak obsady
Przedmioty do wyboru - Chemia II
Student wybiera grupę zajęć Chemia II lub Chemia I
1Chemia fizyczna - kurs rozszerzony (wykład)E/6 30 dr Anna Borówka
2Chemia organiczna – kurs podstawowy (wykład)E/6 20 Brak obsady
3Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 35 Brak obsady
4Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 35 Brak obsady
5Chemia fizyczna - kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
6Chemia fizyczna - kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
Przedmioty do wyboru - Fizjologia człowieka
Student wybiera grupę zajęć z puli Przedmiot do wyboru I
1Fizjologia człowieka (wykład)E/8 15 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
2Fizjologia człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) E/0 60 dr inż. Magdalena Michalak-Tomczyk
3Fizjologia człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) E/0 60 Brak obsady
Przedmioty do wyboru - Podstawy fizjologii żywienia człowieka i zaburzeń metabolicznych
Student wybiera grupę zajęć z puli Przedmiot do wyboru I
1Podstawy fizjologii żywienia człowieka i zaburzeń metabolicznych (wykład)E/8 30 dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
2Podstawy fizjologii żywienia człowieka i zaburzeń metabolicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr inż. Magdalena Michalak-Tomczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze