Wydział Teologii
Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład
1Złoty okres mistyki hiszpańskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
2Trynitarny wymiar życia duchowego (wykład)Z/0 30 S. dr Elżbieta Kruszewska
3Duchowość Ojców Kościoła (wykład)Z/0 15 S. dr Elżbieta Kruszewska
4Hermeneutyka tekstów teologiczno-duchowych (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Jan Miczyński
5Teologia medytacji i kontemplacji (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
6Teologia poświęcenia (wykład)Z/0 30 Ks. dr Adam Wilczyński
7Formacja do życia braterskiego (wykład)Z/0 15 Ks. dr Adam Wilczyński
8Duchowość nowej ewangelizacji, cz. I (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Jan Miczyński
9Egzegeza ksiąg historycznych ST - wybrane zagadnienia (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
10Wstęp szczegółowy do Pisma świętego (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
11Socjologia parafii (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
12Teologia kultury (wykład)Z/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
13Zrzeszenia religijne a odnowa Kościoła (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
14Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
15Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
16Socjologia rodziny (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
17Duch Świety w liturgii (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
18Eklezjologia liturgiczna i prawo liturgiczne (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
19Kult Bogarodzicy i maryjny w kulturze polskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
20Liturgia w mediach (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
21Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i sakramenty chorych (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
22Teologia Liturgii Godzin (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
23Źródła liturgiczne (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
24Historia kaznodziejstwa (wykład)Z/0 30 Ks. dr Damian Chrzanowski
25Unie kościelne i Kościoły Unickie (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
26Teologia starokatolicka (wykład)Z/0 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
27Teologia prawosławna - trynitologia (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
28Porządek prawd wiary w aspekcie ekumenicznym (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
29Hermeneutyka dialogów ekumenicznych (wykład)Z/0 15 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
30Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Z/0 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
31Wzory osobowe w moralności chrześcijańskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
32Współczesna pneumatologia (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
33Eklezjologia fundamentalna. Cz. I (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
34Koncepcje misji i misjologii (wykład)Z/0 30 Ks. dr Filip Krauze
35Eklezjologia współczesna (wykład)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
36Chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
37Tanatologia ludowa (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
38Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 1 (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Borto
39Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
40Wiarygodność Kościoła w teologii latynoamerykańskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr Filip Krauze
41Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II (wykład)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
42Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)Z/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
43Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
44Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
45Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
46Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)Z/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
47Kulturotwórcza rola zakonów w dziejach Polski (wykład)Z/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
48Kościół w świecie późnego antyku (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
49Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
50Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
51Teologia znaków i symboli (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
52Organizacja katechezy (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
53Moralny wymiar katechezy (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
54Katecheza młodzieży (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
55Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
56Formacja katechetów (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Seminarium
1Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
2Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
3Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
4Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
5Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
6Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)Zbo/0 15 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
7Teologia praktyczna (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
8Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
9Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut
10Homiletyka (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
11Teologia prawosławna (seminarium)Zbo/0 15 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
12Teologia poreformacyjna (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
13Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/0 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
14Antropologia moralna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka
15Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
16Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek
17Teologia fundamentalna (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
18Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
19Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
20Katechetyka fundamentalna (seminarium)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
21Katechetyka szczegółowa (seminarium)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze