Wydział Teologii
Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład
1Antropologiczne podstawy duchowości (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
2Biblia w katechezie (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
3Biblia w przepowiadaniu (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec
4Duch Świety w liturgii (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
5Duchowość a cielesność (wykład)Z/0 30 Ks. dr Adam Wilczyński
6Egzegeza ksiąg historycznych ST - wybrane zagadnienia (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
7Eklezjologia liturgiczna i prawo liturgiczne (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
8Filozofia religii. Cz. 2 (wykład)Z/0 30 Ks. dr Filip Krauze
9Formacja katechetów (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
10Historia kaznodziejstwa (wykład)Z/0 30 Ks. dr Damian Chrzanowski
11Internet i cybrekultura a misja Kościoła (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
12Katecheza młodzieży (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
13Katolickie Kościoły Wschodnie (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
14Kreatywne pisanie (wykład)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
15Kult Bogarodzicy i maryjny w kulturze polskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
16Literatura międzytestamentalna - wybrane zagadnienia (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
17Liturgia w mediach (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
18Mariologia ekumeniczna (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
19Moralny wymiar katechezy (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
20Organizacja katechezy (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Piotr Goliszek, prof. KUL
21Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
22Porządek prawd wiary w aspekcie ekumenicznym (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
23Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i sakramenty chorych (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
24Socjologia parafii (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs
25Socjologia rodziny (wykład)Z/0 30 Brak obsady
26Teologia biblijna (wykład)Z/0 30 Ks. dr Arnold Zawadzki
27Teologia kultury (wykład)Z/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski
28Teologia Liturgii Godzin (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
29Teologia medytacji i kontemplacji (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
30Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 1 (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Borto
31Teologia poświęcenia (wykład)Z/0 30 Ks. dr Adam Wilczyński
32Teologia prawosławna - trynitologia (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
33Teologia starokatolicka (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Piotr Kopiec
34Teologia znaków i symboli (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
35Trynitarny wymiar życia duchowego (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
36Wiarygodność Kościoła w teologii latynoamerykańskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
37Wstęp szczegółowy do Pisma świętego (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
38Wzory osobowe w moralności chrześcijańskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
39Zarys religioznawstwa. Cz.1 (wykład)Z/0 30 Ks. dr Filip Krauze
40Złoty okres mistyki hiszpańskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
41Zrzeszenia religijne a odnowa Kościoła (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
42Źródła liturgiczne (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
Seminarium
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
2Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
4Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium)Zbo/0 15 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
5Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
6Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
7Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak
8Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/0 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
9Homiletyka (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
10Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
11Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
12Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
13Literatura Międzytestamentalna i Nauki Pomocnicze Biblistyki (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
14Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
15Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
16Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
17Teologia fundamentalna (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Kaucha
18Teologia moralna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Sławomir Nowosad
19Teologia poreformacyjna (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
20Teologia praktyczna (seminarium)Zbo/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski
21Teologia prawosławna (seminarium)Zbo/0 15 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
22Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze