Wydział Nauk Humanistycznych
Sinologia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura popularna od mitu do powieści (wykład)E/4 30 dr Ewa Paśnik-Tułowiecka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Lektura tekstów specjalistycznych - teksty kulturowe (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Jianhua Yang
2Praktyczna nauka języka chińskiego - kompozycja tekstów (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Maciej Kret
3Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Zhenxu Fan
4Translatoryka (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Beata Kołodziej
Ćwiczenia do wyboru
1Drugi język azjatycki (język japoński) (ćwiczenia)Z/2 30 Eiko Hasegawa-Poplawska
2Drugi język azjatycki (język koreański) (ćwiczenia)Z/2 30 dr Lech Buczek
Konwersatoria obowiązkowe
1Klasyczny język chiński (konwersatorium)Z/4 30 dr Małgorzata Religa
Konwersatoria do wyboru
1Kultura orientalna (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
2Kulturoznawstwo (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Wykłady monograficzne
1Contemporary China (wykład)Z/1 15 mgr Zhenxu Fan
2Literary Theory (wykład)Z/1 15 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
3Religie Chin (wykład)Z/1 15 dr Ewa Paśnik-Tułowiecka
Seminaria
1Filozofia i zagadnienia społeczno-kulturowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Katarzyna Pejda
2Historia i literatura Chin (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Afek
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka chińskiego (egzamin)E/4 0 dr Katarzyna Pejda

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze