Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Pielęgniarstwo (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Zarządzanie w pielęgniarstwie (wykład)E/5 25 dr Kinga Kulczycka
2Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: choroba nowotworowa (wykład)E/5 20 Brak obsady
3Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia układu nerwowego, ból (wykład)E/3 20 Brak obsady
4Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia zdrowia psychicznego (wykład)E/3 20 Brak obsady
5Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych (wykład)E/2 15 Brak obsady
6Zarządzanie w pielęgniarstwie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ewa Stychno
7Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
8Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
9Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
10Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
11Zarządzanie w pielęgniarstwie (praktyka zawodowa - Grupa: 1) Z/1 20 Brak obsady
12Zarządzanie w pielęgniarstwie (praktyka zawodowa - Grupa: 2) Z/1 20 Brak obsady
13Zarządzanie w pielęgniarstwie (praktyka zawodowa - Grupa: 3) Z/1 20 Brak obsady
14Zarządzanie w pielęgniarstwie (praktyka zawodowa - Grupa: 4) Z/1 20 Brak obsady
15Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych (praktyka zawodowa - Grupa: 1) Z/2 40 Brak obsady
16Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych (praktyka zawodowa - Grupa: 2) Z/2 40 Brak obsady
17Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych (praktyka zawodowa - Grupa: 3) Z/2 40 Brak obsady
18Edukacja terapeutyczna w wybranych chorobach przewlekłych (praktyka zawodowa - Grupa: 4) Z/2 40 Brak obsady
19Opieka onkologiczna (praktyka zawodowa - Grupa: 1) Z/2 40 Brak obsady
20Opieka onkologiczna (praktyka zawodowa - Grupa: 2) Z/2 40 Brak obsady
21Opieka onkologiczna (praktyka zawodowa - Grupa: 3) Z/2 40 Brak obsady
22Opieka onkologiczna (praktyka zawodowa - Grupa: 4) Z/2 40 Brak obsady
23Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem) (praktyka zawodowa - Grupa: 1) Z/2 40 Brak obsady
24Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem) (praktyka zawodowa - Grupa: 2) Z/2 40 Brak obsady
25Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem) (praktyka zawodowa - Grupa: 3) Z/2 40 Brak obsady
26Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej (oddział intensywnej terapii, oddział chorób płuc i poradnia leczenia domowego tlenem) (praktyka zawodowa - Grupa: 4) Z/2 40 Brak obsady
27Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) (praktyka zawodowa - Grupa: 1) Z/1 20 Brak obsady
28Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) (praktyka zawodowa - Grupa: 2) Z/1 20 Brak obsady
29Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) (praktyka zawodowa - Grupa: 3) Z/1 20 Brak obsady
30Podstawowa opieka zdrowotna (gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) (praktyka zawodowa - Grupa: 4) Z/1 20 Brak obsady
31Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: choroba nowotworowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 40 Brak obsady
32Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: choroba nowotworowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 40 Brak obsady
33Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: choroba nowotworowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 40 Brak obsady
34Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: choroba nowotworowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 40 Brak obsady
35Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia układu nerwowego, ból (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
36Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia układu nerwowego, ból (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
37Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia układu nerwowego, ból (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
38Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia układu nerwowego, ból (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
39Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia zdrowia psychicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 20 Brak obsady
40Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia zdrowia psychicznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 20 Brak obsady
41Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia zdrowia psychicznego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 20 Brak obsady
42Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia zdrowia psychicznego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 20 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 171) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 172) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
Przedmioty do wyboru
Zajęcia seminaryjne
student wybiera jedno seminarium
1Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach ostrych i przewlekłych (seminarium)Zbo/1 10 dr Iwona Dębińska
2Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia (seminarium)Zbo/1 10 dr Kinga Kulczycka
3Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna (seminarium)Zbo/1 10 dr Kinga Syty
4Społeczne determinanty zdrowia i opieka specjalistyczna (seminarium)Zbo/1 10 dr Urszula Bojakowska-Komsta
5Zarządzanie w pielęgniarstwie (seminarium)Zbo/1 10 dr Ewa Stychno

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze