Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Analiza matematyczna I (wykład)E/11 60 Zawieszone
2Analiza matematyczna I (ćwiczenia)Z/0 60 Zawieszone
3Algebra liniowa z geometrią II (ćwiczenia)Z/0 60 Zawieszone
4Algebra liniowa z geometrią II (wykład)E/10 60 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
Przedmiot do wyboru
(student wybiera jeden przedmiot z listy przedmiotów do wyboru - 60 godz.)
1Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
2Podstawy metod numerycznych (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
3Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
4Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
5Matematyka dyskretna (wykład)E/5 30 dr Wiesław Główczyński
6Podstawy metod numerycznych (wykład)E/5 30 Zawieszone
7Statystyczna analiza danych (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
8Sztuczna inteligencja (wykład)E/5 30 dr hab. Ryszard Kozera

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze