Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Zofia Marek
2Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Zofia Marek
3Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
4Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
5Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
6Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 15 Zawieszone
7Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 15 Zawieszone
8Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Bruno Sadok
9Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Bruno Sadok
10Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Bruno Sadok
11Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Zawieszone
12Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
13Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
14Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
15Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
16Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
17Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
18Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/3 30 Zawieszone
19Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/3 30 Zawieszone
20Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
21Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
22Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
23Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
24Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
25Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
26Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
27Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
28Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
29Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
30Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
31Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
32Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Krzysztof Król
33Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Krzysztof Król
34Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
35Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 4) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
36Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 5) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
37Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 6) Z/3 30 Zawieszone
38Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 7) Z/3 30 Zawieszone
39Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
40Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
41Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Maciej Parol
42Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Zawieszone
43Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
44Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
45Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
46Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
47Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Marek Solski
48Algorytmy i złożoność obliczeniowa (wykład)E/3 15 dr inż. Rafał Lizut
49Geometria analityczna (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Dymek
50Matematyka dyskretna (wykład)E/6 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
51Podstawy algorytmiki i programowania (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
52Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/3 15 dr Andrzej Michalski
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Michał Narecki
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
19Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
21Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
22Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
25Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
26Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
32Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
33Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
34Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
35Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
36Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
37Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
38Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
40Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
41Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
42Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
43Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
45Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
46Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
47Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
49Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
50Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
51Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
53Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
54Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
55Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
56Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
57Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
58Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
59Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
60Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
61Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
62Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
63Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
64Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
65Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
66Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
67Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
68Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
69Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
70Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
71Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
72Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
73Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 49) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
74Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
75Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
76Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
77Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
78Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
79Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
80Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
81Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
82Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
83Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
84Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
85Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
86Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
87Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
88Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
89Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
90Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur
91Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze