Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Algorytmy analizy numerycznej (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr Dorota Pylak
2Algorytmy analizy numerycznej (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 dr Dorota Pylak
3Algorytmy analizy numerycznej (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Zofia Marek
4Algorytmy analizy numerycznej (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Zofia Marek
5Algorytmy analizy numerycznej (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Zofia Marek
6Algorytmy analizy numerycznej (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Zofia Marek
7Algorytmy analizy numerycznej (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Zofia Marek
8Algorytmy analizy numerycznej (wykład)E/3 15 dr Dorota Pylak
9Geometria analityczna (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Dymek
10Matematyka dyskretna (wykład)E/5 30 dr Wiesław Główczyński
11Podstawy algorytmiki i programowania (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
12Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/3 15 dr Andrzej Michalski
13Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Bruno Sadok
14Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Bruno Sadok
15Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Bruno Sadok
16Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Bruno Sadok
17Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Dorota Pukacz
18Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Dorota Pukacz
19Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Dorota Pukacz
20Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/3 30 mgr Dorota Pukacz
21Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
22Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
23Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
24Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
25Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
26Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
27Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
28Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Zofia Marek
29Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Zofia Marek
30Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
31Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
32Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
33Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 dr Dorota Pylak
34Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Zofia Marek
35Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Krzysztof Król
36Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
37Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. Krzysztof Król
38Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 4) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
39Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 5) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
40Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 6) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
41Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 7) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
42Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
43Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Maciej Parol
44Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
45Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
46Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Marek Solski
47Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
48Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
49Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
50Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Małgorzata Żak-Kulesza
51Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Marek Solski
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
(student wybiera język obcy nowożytny)
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Michał Narecki
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
9Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
(student wybiera zajęcia z wychowania fizycznego)
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
5Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
6Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
7Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
8Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
9Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
10Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
11Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
12Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze