Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biologia roślin (wykład)E/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
2Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
3Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
4Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
5Dendrologia (wykład)Zbo/4 30 dr Joanna Renda
6Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr Joanna Renda
7Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr Joanna Renda
8Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr Joanna Renda
9Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr Joanna Renda
10Fizjografia (wykład)E/3 30 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
11Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
12Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
13Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
14Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
15Geometria wykreślna (wykład)E/3 15 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
16Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
17Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
18Grafika inżynierska - CAD 3D (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
19Grafika inżynierska - CAD 3D (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
20Grafika inżynierska - CAD 3D (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr inż. Adam Stępień
21Historia sztuki ogrodowej (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
22Historia sztuki ogrodowej (ćwiczenia)Z/0 25 dr inż. Piotr Kulesza
23Historia sztuki ogrodowej (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 dr inż. Piotr Kulesza
24Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (wykład)E/6 30 dr inż. Piotr Szkołut
25Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr inż. Piotr Szkołut
26Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr inż. Piotr Szkołut
27Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr inż. Piotr Szkołut
28Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr inż. Piotr Szkołut
29Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 20 dr inż. Agnieszka Kułak
30Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 20 dr inż. Agnieszka Kułak
31Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 20 dr inż. Agnieszka Kułak
32Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 10 dr inż. Agnieszka Kułak
33Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 dr inż. Agnieszka Kułak
34Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 10 dr inż. Agnieszka Kułak
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
(student wybiera język nowożytny)
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 108) Z/2 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
5Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
(student wybiera zajęcia z wychowania fizycznego)
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
2Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
3Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze