Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biologia roślin (wykład)E/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
2Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
3Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr inż. Katarzyna Karczmarz
4Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
5Biologia roślin (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 Zawieszone
6Dendrologia (wykład)Zbo/4 30 dr Joanna Renda
7Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr Joanna Renda
8Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr Joanna Renda
9Dendrologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 25 Zawieszone
10Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr Joanna Renda
11Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr Joanna Renda
12Dendrologia (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 5 Zawieszone
13Fizjografia (wykład)E/3 30 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
14Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
15Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
16Fizjografia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 25 Zawieszone
17Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
18Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL
19Fizjografia (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 5 Zawieszone
20Geometria wykreślna (wykład)E/3 15 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
21Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
22Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
23Geometria wykreślna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
24Grafika inżynierska - CAD 3D (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
25Grafika inżynierska - CAD 3D (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
26Grafika inżynierska - CAD 3D (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. Adam Stępień
27Historia sztuki ogrodowej (wykład)E/4 30 dr inż. Piotr Kulesza
28Historia sztuki ogrodowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr inż. Piotr Kulesza
29Historia sztuki ogrodowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 Zawieszone
30Historia sztuki ogrodowej (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr inż. Piotr Kulesza
31Historia sztuki ogrodowej (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 Zawieszone
32Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (wykład)E/6 30 dr inż. Piotr Szkołut
33Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr inż. Piotr Szkołut
34Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr inż. Piotr Szkołut
35Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 25 Zawieszone
36Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr inż. Piotr Szkołut
37Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr inż. Piotr Szkołut
38Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przydomowe (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 5 Zawieszone
39Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 20 dr inż. Agnieszka Kułak
40Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 20 dr inż. Agnieszka Kułak
41Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 20 dr inż. Agnieszka Kułak
42Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 20 Zawieszone
43Rysunek odręczny (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 20 Zawieszone
44Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 10 dr inż. Agnieszka Kułak
45Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 dr inż. Agnieszka Kułak
46Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 10 dr inż. Agnieszka Kułak
47Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 4) Zbo/0 10 Zawieszone
48Rysunek odręczny (zajęcia terenowe - Grupa: 5) Zbo/0 10 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
student wybiera język nowożytny
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
3Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
4Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
5Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
student wybiera zajęcia z wychowania fizycznego
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 78) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 79) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
3Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 80) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
5Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
6Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
7Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
8Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 18) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
9Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 21) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
10Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 28) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
11Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 36) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
12Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 42) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
13Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 48) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
14Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 53) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
15Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 54) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
16Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 56) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
17Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 60) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
18Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 64) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
19Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 68) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
20Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 69) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
21Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 71) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
22Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 73) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
23Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit
24Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 38) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
25Wychowanie fizyczne - circle body shape (ćwiczenia - Grupa: 61) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
26Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski (ćwiczenia - Grupa: 16) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
27Wychowanie fizyczne - ergometr wioślarski kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Adam Piwiński
28Wychowanie fizyczne - fitball (ćwiczenia - Grupa: 50) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
29Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 23) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
30Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 30) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
31Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 44) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
32Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 55) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
33Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 58) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
34Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
35Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 43) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
36Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 65) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
37Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 70) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
38Wychowanie fizyczne - gry sportowe (ćwiczenia - Grupa: 76) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
39Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (ćwiczenia - Grupa: 29) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
40Wychowanie fizyczne - koszykówka kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Arkadiusz Czarnecki
41Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
42Wychowanie fizyczne - koszykówka mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Wojciech Paszek
43Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
44Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
45Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 40) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
46Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 46) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
47Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 59) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
48Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
49Wychowanie fizyczne - nordic walking (ćwiczenia - Grupa: 75) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
50Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
51Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 22) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
52Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 33) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
53Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
54Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 20) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
55Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa kobiet (ćwiczenia - Grupa: 35) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
56Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 19) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
57Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 57) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
58Wychowanie fizyczne - piłka siatkowa mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Piotr Olejarnik
59Wychowanie fizyczne - pływanie (ćwiczenia - Grupa: 32) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
60Wychowanie fizyczne - pływanie kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Iwona Szyłejko
61Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 26) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
62Wychowanie fizyczne - siłownia kobiet (ćwiczenia - Grupa: 45) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
63Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 39) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
64Wychowanie fizyczne - siłownia mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 74) Zbo/0 30 mgr Adam Piwiński
65Wychowanie fizyczne - step aerobik (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
66Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
67Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
68Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 27) Zbo/0 30 mgr Anna Zarańska
69Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 37) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
70Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 41) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
71Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 52) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
72Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
73Wychowanie fizyczne - tenis stołowy (ćwiczenia - Grupa: 72) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
74Wychowanie fizyczne - tenis stołowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 dr Joanna Kubińska
75Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
76Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
77Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
78Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 25) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
79Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 31) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
80Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 47) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
81Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 51) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
82Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 63) Zbo/0 30 mgr Arkadiusz Czarnecki
83Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 66) Zbo/0 30 mgr Jarosław Dobosz
84Wychowanie fizyczne - tenis ziemny (ćwiczenia - Grupa: 77) Zbo/0 30 dr Joanna Kubińska
85Wychowanie fizyczne - tenis ziemny kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Jarosław Dobosz
86Wychowanie fizyczne - Total Body Condition (ćwiczenia - Grupa: 34) Zbo/0 30 mgr Agnieszka Gołofit
87Wychowanie fizyczne- piłka siatkowa kobiet (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze