Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Matematyka ze statystyką w biologii (wykład)E/2 15 dr Armen Grigoryan
2Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (wykład)E/9 30 dr Małgorzata Poniewozik
3Matematyka ze statystyką w biologii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Armen Grigoryan
4Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
5Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Małgorzata Poniewozik
6Podstawy cytofizjologii i ontogenezy roślin (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 60 dr inż. Ewa Dziadczyk
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
8Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Kuźniar
9Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
10Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Weronika Goraj
11Techniki chromatograficzne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
3Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
4Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru - Chemia I
Student wybiera grupę zajęć Chemia I lub Chemia II
1Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (wykład)E/3 15 dr Ludomir Kwietniewski
2Chemia organiczna – kurs rozszerzony (wykład)E/9 30 dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL
3Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Borówka
4Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Borówka
5Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 60 dr Weronika Goraj
6Chemia organiczna – kurs rozszerzony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 60 dr Artur Banach
Przedmioty do wyboru - Chemia II
Student wybiera grupę zajęć Chemia II lub Chemia I
1Chemia fizyczna (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Piotr Staszczuk
2Chemia organiczna – kurs podstawowy (wykład)E/6 30 dr hab. Oleh Demchuk, prof. KUL
3Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Borówka
4Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Borówka
5Chemia fizyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
6Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Weronika Goraj
7Chemia organiczna – kurs podstawowy (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Artur Banach

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze