Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria środowiska (stacjonarne II stopnia) WNIT L
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich (wykład)E/4 15 dr inż. Witold Adamowski
2Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich (warsztaty)Z/0 15 dr inż. Witold Adamowski
3Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych (wykład)Z/4 15 dr inż. Witold Adamowski
4Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych (warsztaty)Z/0 15 dr inż. Witold Adamowski
Przedmioty do wyboru
1Pracownia magisterska (pracownia dyplomowa - Grupa: 1) Zbo/2 60 mgr Robert Stachyra
2Seminarium magisterskie (seminarium - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 167) Z/1 30 mgr Marlena Iglik
Specjalizacja: Zasoby wodne - ich zanieczyszcenie i uzdatnianie
Przedmioty obowiązkowe
1Monitoring wody (wykład)Z/3 15 dr Katarzyna Czarnek
2Zarządzanie środowiskiem wodnym (wykład)Z/4 15 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
3Teoria przepływów (wykład)E/2 15 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
4Monitoring wody (laboratorium)Z/0 30 mgr Anna Gronba-Chyła
5Zarządzanie środowiskiem wodnym (warsztaty)Z/0 15 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
6Teoria przepływów (warsztaty)Z/0 15 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
Specjalizacja: Zasoby wodne - ich zanieczyszcenie i uzdatnianie
Przedmioty do wyboru (2 przedmioty)
1Toksykologia środowiska (wykład)E/4 15 dr Katarzyna Czarnek
2Zasoby i ochrona wód (wykład)E/4 15 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
3Oceny mikrobiologicznego skażenia wód (wykład)E/4 15 Zawieszone
4Oceny mikrobiologicznego skażenia wód (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
5Toksykologia środowiska (laboratorium)Z/0 30 dr Katarzyna Czarnek
6Zasoby i ochrona wód (laboratorium)Z/0 30 mgr Robert Stachyra
Specjalizacja: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Przedmioty obowiązkowe
1Monitoring gleb (wykład)Z/3 15 Zawieszone
2Monitoring gleb (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
3Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (wykład)Z/4 15 Zawieszone
4Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 15 Zawieszone
5Unieszkodliwianie zanieczyszczeń chemicznych (wykład)E/2 15 Zawieszone
6Unieszkodliwianie zanieczyszczeń chemicznych (warsztaty)Z/0 15 Zawieszone
Specjalizacja: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Przedmioty do wyboru (2 przedmioty)
1Energia nuklearna a środowisko (wykład)E/4 15 Zawieszone
2Energia nuklearna a środwisko (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
3Rekultywacja gleb (wykład)E/4 15 Zawieszone
4Rekultywacja gleb (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Zawieszone
5Fizykochemiczne podstawy ochrony środowiska (wykład)E/4 15 Zawieszone
6Fizykochemiczne podstawy ochrony środowiska (laboratorium - Grupa: 1) E/0 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze