Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia) WNIT
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Matematyka (wykład)E/4 15 dr Beata Kraska
2Matematyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Beata Kraska
3Fizyka (wykład)E/4 15 dr Volodymyr Popovych
4Chemia (wykład)E/3 15 dr Rafał Kuzioła
5Geodezja inżynierska (wykład)Z/3 15 dr inż. Olena Dan
6Materiałoznawstwo (wykład)E/4 15 dr Joanna Wasąg
7Geometria wykreślna (wykład)E/4 15 dr inż. Witold Adamowski
8Informatyczne podstawy projektowania (wykład)Z/3 15 dr inż. Ewa Hołota
9Historia filozofii (wykład)E/3 45 Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz
10Fizyka (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Volodymyr Popovych
11Fizyka (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
12Chemia (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Anna Gronba-Chyła
13Chemia (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
14Geodezja inżynierska (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Olena Dan
15Geodezja inżynierska (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
16Geometria wykreślna (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr inż. Witold Adamowski
17Geometria wykreślna (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
18Materiałoznawstwo (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Grąz
19Materiałoznawstwo (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
20Informatyczne podstawy projektowania (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewa Hołota
21Informatyczne podstawy projektowania (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 90) Zbo/0 30 mgr Iwona Ludjan
2Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 91) Zbo/0 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 166) Z/1 30 mgr Marlena Iglik

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze