Wydział Nauk Społecznych
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Demografia społeczna (wykład)E/3 30 dr hab. Jadwiga Plewko
2Polityka społeczna (wykład)E/4 30 dr Agnieszka Zaborowska
3Struktura i organizacja pomocy społecznej (wykład)E/6 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
4Struktura i organizacja pomocy społecznej (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
5Prawa człowieka (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
6Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej (konwersatorium)Z/3 30 dr Jakub Koper
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
8Identyfikacja i analiza problemów społecznych (warsztaty - Grupa: 1) Z/4 30 Brak obsady
9Wprowadzenie do ekonomii (wykład)E/3 15 dr Andrzej Żuk
10Wprowadzenie do ekonomii (ćwiczenia)Z/0 15 dr Andrzej Żuk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 136) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 138) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze