Wydział Nauk Humanistycznych
Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Antropologia muzyki (wykład)E/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
Ćwiczenia
1Obcojęzyczna terminologia muzyczna (ćwiczenia)Z/2 15 dr Kinga Krzymowska-Szacoń
2Muzyczne tradycje Europy (ćwiczenia)Z/3 15 dr Kinga Strycharz-Bogacz
3Ikonografia instrumentów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 15 dr Andrzej Gładysz
4Czytanie partytur (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Grzegorz Pecka
5Zagadnienia wykonawcze muzyki wokalnej (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Iwona Sawulska
6Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Jadwiga Kowalska
7Organy (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Elżbieta Charlińska
Seminaria magisterskie i zajęcia do wyboru
1Etnomuzykologia i hymnologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Rokosz
2Instrumentologia (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Polifonia religijna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
Wykłady do wyboru
1Chóralistyka (wykład)Z/2 30 dr hab. Grzegorz Pecka
2Historia organów w Polsce (wykład)Z/2 30 dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL
3Historia technik kompozytorskich (wykład)Z/2 30 dr hab. Miłosz Aleksandrowicz
4Kultury muzyczne świata (wykład)Z/2 30 dr hab. Tomasz Rokosz
Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia
1Dydaktyka nauczania przedmiotu "Zasady muzyki z elementami edycji nut" (konwersatorium)Zbo/1 30 mgr Małgorzata Rados
2Emisja głosu w pracy nauczyciela (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Iwona Sawulska
Specjalizacja: Animacja kultury muzycznej
1Muzyka w przestrzeni sakralnej (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Bodzioch
2Prowadzenie kościelnych zespołów muzycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Pecka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze