Wydział Nauk Społecznych
Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Doradztwo kariery na rynku pracy (wykład)E/4 15 dr Grzegorz Kida
2Polityki rynku pracy i kreowanie stosunków pracowniczych (wykład)E/3 15 dr Monika Dobrogowska
3Społeczno-demograficzne uwarunkowania doradztwa kariery (wykład)E/3 30 dr hab. Jadwiga Plewko
4Wprowadzenie do teorii osobowości (wykład)E/4 30 dr hab. Wacław Bąk
5Prawo pracy (wykład)E/4 15 dr hab. Paweł Nowik
6Doradztwo kariery na rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Grzegorz Kida
7Wprowadzenie do teorii osobowości (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Wacław Bąk
8Prawo pracy (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Maciej Jarota
9Kodeks etyczny doradcy kariery (kwestie prawne i moralne) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr hab. Maciej Hułas
10Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
11Oprogramowania przydatne przy zatrudnianiu i poszukiwaniu pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Jan Gondek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 136) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 138) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 107) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze