Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Badania operacyjne (wykład)E/3 15 dr Joanna Niewiadoma
2Badania operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Niewiadoma
3Badania operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
4Logistyka (wykład)Z/3 15 dr Monika Sak-Skowron
5Logistyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
6Logistyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
7Prawo handlowe (wykład)E/3 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
8Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
9Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
10Zarządzanie wiedzą i innowacje (wykład)Z/3 15 dr Agnieszka Marek
11Zarządzanie wiedzą i innowacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Marek
12Zarządzanie wiedzą i innowacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
13Rachunkowość zarządcza (wykład)E/3 15 dr Robert Pankiewicz
14Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Pankiewicz
15Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
16Etyka biznesu (wykład)Z/3 15 dr hab. Adam Zadroga
17Etyka biznesu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Adam Zadroga
18Etyka biznesu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
1Leadership in Management (wykład)Z/3 15 dr Agnieszka Marek
2Podatki i system podatkowy (konwersatorium)Z/3 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
3Techniki komputerowe w analizie danych (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
4Zarządzanie organizacją non - profit (konwersatorium)Z/3 30 dr Monika Sak-Skowron
Seminarium dyplomowe
1Marketing (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
2Zarządzanie kapitałem ludzkim (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
3Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 164) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 170) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze