Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Badania operacyjne (wykład)E/3 15 dr Joanna Niewiadoma
2Badania operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Niewiadoma
3Badania operacyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Niewiadoma
4Logistyka (wykład)Z/3 15 dr Monika Sak-Skowron
5Logistyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
6Logistyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
7Prawo handlowe (wykład)E/3 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
8Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
9Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
10Zarządzanie wiedzą i innowacje (wykład)Z/3 15 dr hab. Adam Skrzypek
11Zarządzanie wiedzą i innowacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Adam Skrzypek
12Zarządzanie wiedzą i innowacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Adam Skrzypek
13Rachunkowość zarządcza (wykład)E/3 15 dr Robert Pankiewicz
14Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Pankiewicz
15Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Robert Pankiewicz
16Etyka biznesu (wykład)Z/2 30 dr hab. Adam Zadroga
17Marketing (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
18Zarządzanie kapitałem ludzkim (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Adam Skrzypek
19Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
Przedmioty do wyboru
1Employee's Motivation and Development (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
2Leadership in Management (wykład)Z/3 15 dr Agnieszka Marek
3Podatki i systemy podatkowe (konwersatorium)Z/3 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
4Techniki komputerowe w analizie danych (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
5Zarządzanie organizacją non - profit (konwersatorium)Z/3 30 dr Monika Sak-Skowron
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 277) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 282) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
3Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 208) Z/1 30 mgr Magdalena Szulga
4Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 205) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze