Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Radom (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Etyka (wykład)Z/3 30 Ks. dr Jacek Mizak
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/3 30 Ks. dr Paweł Gogacz
3Historia Kościoła powszechnego: starożytność i średniowiecze (wykład)E/3 30 Ks. dr Rafał Piekarski
4Logika (wykład)Z/2 15 Ks. dr Wojciech Wojtyła
5Metafizyka (wykład)E/4 30 Ks. dr Paweł Gogacz
6Patrologia (wykład)E/3 30 Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
7Religiologia (wykład)E/3 30 Ks. dr Daniel Swend
8Wstęp ogólny do Pisma Świętego (wykład)Z/3 30 Ks. dr Sławomir Czajka
9Wprowadzenie w chrześcijaństwo: praktyki życia duchowego (konwersatorium)Z/1 15 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
10Wprowadzenie w chrześcijaństwo: fundamenty moralności (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Jacek Mizak
11Wprowadzenie w chrześcijaństwo: katechizmowe prawdy wiary (konwersatorium)Z/1 15 Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 27) Z/1 30 Ks. mgr Andrzej Wąsik
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 87) Z/1 30 mgr Joanna Łęcka
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 Ks. dr Marek Dziewiecki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze