Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
2Polityka bezpieczeństwa USA (wykład)E/2 15 Vacat
3Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
4Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Bąk-Pitucha
5Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Bąk-Pitucha
6Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Aneta Bąk-Pitucha
7Zagrożenia asymetryczne (wykład)E/5 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
8Zagrożenia asymetryczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
9Zagrożenia asymetryczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
10Zagrożenia asymetryczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Marcin Kosienkowski
11Geopolityka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Vacat
12Geopolityka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
13Geopolityka (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
14Lotnictwo w systemie bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Vacat
15Lotnictwo w systemie bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Vacat
16Lotnictwo w systemie bezpieczeństwa państwa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 15 Vacat
17Prawo humanitarne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
18Prawo humanitarne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
19Prawo humanitarne (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
20System dowodzenia (wykład)E/4 30 Vacat
21System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Vacat
22System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Vacat
23System dowodzenia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Vacat
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Bezpieczeństwo europejskie i transatlantyckie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Andrzej Podraza
2Bezpieczeństwo międzynarodowe a separatyzm (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Marcin Kosienkowski
3Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
4Bezpieczeństwo narodowe a prawa człowieka (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
5Bezpieczeństwo w kontekście polityki historycznej państwa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Sawicki
6Bezpieczeństwo w obszarze postradzieckim (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
7Bezpieczeństwo w wymiarze historycznym (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
8Integracja i bezpieczeństwo europejskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
9Medialny wymiar bezpieczeństwa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
10Społeczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa narodowego (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Przedmioty specjalizacyjne
1Ochrona infrastruktury krytycznej (wykład)E/4 30 Brak obsady
2Ochrona infrastruktury krytycznej (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
Specjalność: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Bezpieczeństwo energetyczne RP (wykład)E/4 30 Brak obsady
2Bezpieczeństwo energetyczne RP (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze