Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Myśl narodowa i polityczna w Polsce (wykład)E/3 30 dr hab. Urszula Soler
2Podstawy psychologii (wykład)E/3 30 dr Stanisław Mamcarz
3Polityka i strategia bezpieczeństwa (wykład)E/5 30 dr hab. Urszula Soler
4Środowisko bezpieczeństwa RP (wykład)E/5 30 dr Aneta Bąk-Pitucha
5Komunikowanie polityczne (wykład)E/4 30 Brak obsady
6Komunikowanie polityczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
7Komunikowanie polityczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
8Komunikowanie polityczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
9Komunikowanie polityczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
10Logika (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Robert Kublikowski
11Logika (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
12Logika (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
13Logika (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
14Logika (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
15Podstawy strzelectwa sportowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Vacat
16Podstawy strzelectwa sportowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 Vacat
17Podstawy strzelectwa sportowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 Vacat
18Podstawy strzelectwa sportowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 Vacat
19Podstawy administracji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Katarzyna Woch
20Podstawy administracji (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Katarzyna Woch
21Podstawy administracji (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
22Podstawy administracji (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 Brak obsady
23Najnowsza historia polityczna Polski (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Jacek Sawicki
24Najnowsza historia polityczna Polski (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Konrad Słowiński
25Najnowsza historia polityczna Polski (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
26Najnowsza historia polityczna Polski (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Jarosław Rabiński, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski – CEF B1+ – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 116) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski – CEF B1+ – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 117) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski – CEF B1 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów bezpieczeństwa narodowego (lektorat - Grupa: 118) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 dr Katarzyna Jakubów
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
11Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 Vacat
2Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 Vacat
3Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 Vacat
4Podstawy samoobrony (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 30 Vacat

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze