Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Zofia Marek
2Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Zofia Marek
3Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Zofia Marek
4Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Zofia Marek
5Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
6Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
7Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 15 Zawieszone
8Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Bruno Sadok
9Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Bruno Sadok
10Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Bruno Sadok
11Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Bruno Sadok
12Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
13Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
14Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
15Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
16Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
17Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
18Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
19Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/3 30 Zawieszone
20Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
21Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
22Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
23Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
24Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
25Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
26Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
27Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
28Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
29Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
30Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Zofia Marek
31Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
32Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Krzysztof Król
33Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Krzysztof Król
34Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
35Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 4) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
36Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 5) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
37Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 6) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
38Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 7) Z/3 30 Zawieszone
39Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
40Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
41Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
42Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
43Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Zawieszone
44Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Grzegorz Krawczyk
45Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Grzegorz Krawczyk
46Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Grzegorz Krawczyk
47Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
48Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
49Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
50Algorytmy i złożoność obliczeniowa (wykład)E/3 15 dr inż. Rafał Lizut
51Geometria analityczna (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Dymek
52Matematyka dyskretna (wykład)E/6 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
53Podstawy algorytmiki i programowania (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
54Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/3 15 dr Andrzej Michalski
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 8) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Michał Narecki
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
2Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 24) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik
3Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 62) Zbo/0 30 mgr Wojciech Paszek
4Wychowanie fizyczne - badminton (ćwiczenia - Grupa: 67) Zbo/0 30 mgr Iwona Szyłejko
5Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Łukasz Harbuz
6Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Konrad Szczygieł
7Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 mgr Witalij Smygur

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze