Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Zofia Marek
2Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Zofia Marek
3Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Zofia Marek
4Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Zofia Marek
5Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
6Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 15 dr Paweł Wójcik
7Algorytmy i złożoność obliczeniowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 15 Brak obsady
8Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Maciej Parol
9Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Maciej Parol
10Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Maciej Parol
11Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Maciej Parol
12Geometria analityczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Brak obsady
13Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
14Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
15Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
16Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
17Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
18Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/3 30 dr Armen Grigoryan
19Grafika komputerowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/3 30 Brak obsady
20Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
21Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
22Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
23Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
24Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 Brak obsady
25Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
26Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Pylak
27Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 VACAT
28Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 VACAT
29Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Zofia Marek
30Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Zofia Marek
31Podstawy algorytmiki i programowania (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 Brak obsady
32Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
33Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
34Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 3) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
35Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 4) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
36Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 5) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
37Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 6) Z/3 30 dr Paweł Wójcik
38Projektowanie stron WWW (laboratorium - Grupa: 7) Z/3 30 Brak obsady
39Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Maciej Parol
40Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Maciej Parol
41Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
42Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Patrycja Jędrzejewska-Rzezak
43Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Brak obsady
44Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Grzegorz Krawczyk
45Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Grzegorz Krawczyk
46Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Grzegorz Krawczyk
47Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Grzegorz Krawczyk
48Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 5) Z/2 30 dr Grzegorz Krawczyk
49Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 6) Z/2 30 dr Grzegorz Krawczyk
50Algorytmy i złożoność obliczeniowa (wykład)E/3 15 dr inż. Rafał Lizut
51Geometria analityczna (wykład)E/3 15 dr Grzegorz Dymek
52Matematyka dyskretna (wykład)E/6 30 dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. KUL
53Podstawy algorytmiki i programowania (wykład)E/6 30 dr Dorota Pylak
54Wstęp do rachunku różniczkowego i całkowego (wykład)E/3 15 dr Andrzej Michalski
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - szachy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - trójbój siłowy kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa)Zbo/0 60 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze