Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
2Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/3 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
3Historia Kościoła powszechnego w starożytności (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
4Metafizyka (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
5Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
6Teoria poznania (wykład)E/5 30 dr Piotr Lipski
7Wstęp do filozofii (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Przedmioty do wyboru
1Historia sztuki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Gombin
2Literatura religijna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
2Emisja głosu (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 201) Z/2 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 202) Z/2 30 dr Agnieszka Strycharczuk
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 201) Z/2 30 mgr Agata Woźniak
4Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 201) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - piłka nożna mężczyzn (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 mgr Piotr Olejarnik

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze