Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia myśli społecznej i socjologicznej (wykład)E/5 30 dr Magdalena Lipnicka
2Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
3Klasyczne teorie socjologiczne (wykład)E/4 30 dr Magdalena Lipnicka
4Mikrostruktury społeczne (wykład)E/4 15 Ks. dr Jarosław Kozak
5Historia myśli społecznej i socjologicznej (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
6Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marek Wodawski
7Mikrostruktury społeczne (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Jarosław Kozak
8Elementy ekonomii (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
9Rodzina w kontekście lokalnym i globalnym (konwersatorium)Z/4 30 dr Małgorzata Szyszka
10Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
11Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 Brak obsady
12Tutoring (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski
13Tutoring (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze