Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia myśli społecznej i socjologicznej (wykład)E/5 30 dr Magdalena Lipnicka
2Historia myśli społecznej i socjologicznej (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
3Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
4Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Marek Wódka
5Klasyczne teorie socjologiczne (wykład)E/4 30 dr Magdalena Lipnicka
6Mikrostruktury społeczne (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Sławomir Partycki
7Mikrostruktury społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Kwiatosz
8Elementy ekonomii (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
9Rodzina w kontekście lokalnym i globalnym (konwersatorium)Z/4 30 dr Magdalena Lipnicka
10Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 136) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 138) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 105) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze