Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/5 30 Ks. dr Maciej Hułas
2Historia myśli społecznej i socjologicznej (wykład)E/6 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
3Klasyczne teorie socjologiczne (wykład)E/4 30 dr hab. Urszula Soler
4Mikrostruktury społeczne (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Sławomir Partycki
5Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Marek Wódka
6Historia myśli społecznej i socjologicznej (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. mgr Marek Pabich
7Mikrostruktury społeczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Kwiatosz
8Elementy ekonomii (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
9Rodzina w kontekście lokalnym i globalnym (konwersatorium)Z/4 30 dr Małgorzata Szyszka
10Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
11Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze