Wydział Nauk Społecznych
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego WNS
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
wykład
1Dydaktyka ogólna (wykład)E/1 20 Brak obsady
2Wybrane zagadnienia z pedagogiki szkolnej (wykład)E/1 15 Brak obsady
konwersatorium
1Psychologia społeczna (konwersatorium)Z/1 15 Brak obsady
2Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (konwersatorium)Z/1 15 Brak obsady
3Etyka pedagogiczna (konwersatorium)Z/1 10 Brak obsady
4Metodyka pracy z dorosłymi (konwersatorium)Z/1 5 Brak obsady
5Technologie informacyjne w pracy nauczyciela (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 10 Brak obsady
6Technologie informacyjne w pracy nauczyciela (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 10 Brak obsady
ćwiczenia
1Metodyka zajęć w czasie wolnym (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
2Metodyka specjalna (ćwiczenia)Z/1 10 Brak obsady
3Projektowanie programów dydaktyczno-wychowawczych i ewaluacja w pracy nauczyciela (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
4Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 10 Brak obsady
5Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 10 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze