Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
2Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
3Filozofia przyrody nieożywionej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
4Historia filozofii średniowiecznej (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Anna Palusińska
5Metafizyka - Ontologia (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
6Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
7Antropologia filozoficzna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
8Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paulina Sulenta
9Etyka ogólna (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
10Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Anna Krajewska
11Historia filozofii średniowiecznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
12Filozofia przyrody nieożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
13Język łaciński dla filozofów (lektorat)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
3Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze