Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Logika (wykład)E/4 15 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
2Logika (ćwiczenia)Z/0 30 dr Marcin Czakon
3Historia filozofii średniowiecznej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
4Metafizyka - Ontologia (wykład)E/5 15 Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
5Metafizyka - Ontologia (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
6Antropologia filozoficzna (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
7Antropologia filozoficzna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Paulina Sulenta
8Etyka ogólna (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
9Etyka ogólna (ćwiczenia)Z/0 15 dr Anna Krajewska
10Filozofia przyrody nieożywionej (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
11Filozofia przyrody nieożywionej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
12Język łaciński dla filozofów (translatorium)Z/2 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
13Historia filozofii średniowiecznej i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Anna Palusińska
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 158) Z/2 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/2 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 114) Z/0 30 mgr Jarosław Dobosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze