Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych (wykład)E/4 15 dr Henryk Ponikowski
2Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
3Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
4Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
5Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
6Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
7Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
8Ekonometryczne modelowanie procesów gospodarczych (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
9Makroekonomia współczesna (wykład)E/4 15 dr Jacek Bednarz
10Makroekonomia współczesna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Jacek Bednarz
11Makroekonomia współczesna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Jacek Bednarz
12Makroekonomia współczesna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Antonina Gavryshkiv
13Makroekonomia współczesna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Antonina Gavryshkiv
14Integracja europejska (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Piotr Rubaj
15Integracja europejska (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Piotr Rubaj
16Integracja europejska (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr Piotr Rubaj
17Integracja europejska (konwersatorium - Grupa: 4) Z/1 15 dr Piotr Rubaj
18Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
19Sprawozdawczość finansowa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Mariusz Sokołek
20Sprawozdawczość finansowa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Mariusz Sokołek
21Sprawozdawczość finansowa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Mariusz Sokołek
22Sprawozdawczość finansowa (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr Mariusz Sokołek
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Contemporary economic policy (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
2Korporacje międzynarodowe (konwersatorium)Z/3 30 dr Jarosław Kuśpit
3Międzynarodowe rynki finansowe (konwersatorium)Z/3 30 mgr Marlena Gołębiowska
4Ocena przedsiębiorstwa. Zagadnienia wybrane (konwersatorium)Z/3 30 dr Jerzy Michałowski
5Polityki rozwoju UE (konwersatorium)Z/3 30 mgr Marlena Gołębiowska
6Rynek walutowy (konwersatorium)Z/3 30 dr Jacek Bednarz
7The world's biggest economic problems (konwersatorium)Z/3 30 Brak obsady
Seminarium dyplomowe
1Bankowość (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
2Ekonomia międzynarodowa (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
3Finanse i gospodarka sektora publicznego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
4Gospodarka i polityka gospodarcza (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Marzec, prof. KUL
5Handel zagraniczny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
6Rachunkowość i finanse (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
7Rachunkowość przedsiębiorstwa (seminarium)Zbo/1 30 dr Anna Spoz
8Zastosowania analizy ekonomicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr Jacek Bednarz
Specjalność: Analityka gospodarcza i doradztwo finansowe
Przedmioty specjalizacyjne
1Rynek pieniężny i kapitałowy. Instrumenty i inwestowanie (wykład)E/5 30 dr Jerzy Michałowski
2Rynek pieniężny i kapitałowy. Instrumenty i inwestowanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Jerzy Michałowski
3Strategie finansowania rozwoju przedsiębiorstw (wykład)E/2 15 dr hab. Grzegorz Zasuwa
4Analiza decyzji biznesowych (laboratorium - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Anna Mizak
5Analiza decyzji biznesowych (laboratorium - Grupa: 2) Z/4 30 mgr Anna Mizak
Specjalność: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Przedmioty specjalizacyjne
1Rachunkowość finansowa zaawansowana (wykład)E/5 30 dr Mariusz Sokołek
2Rachunkowość finansowa zaawansowana (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Mariusz Sokołek
3Rachunkowość finansowa zaawansowana (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Mariusz Sokołek
4Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie (wykład)E/4 30 dr Anna Spoz
5Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie (wykład)E/2 15 dr Judyta Przyłuska-Schmitt
Specjalność: Ekonomia międzynarodowa
Przedmioty specjalizacyjne
1Współczesny handel międzynarodowy (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
2Transakcje handlu zagranicznego (E) (wykład)E/2 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Ryzyko w handlu zagranicznym (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Rubaj
4Zastosowanie badań empirycznych w ekonomii międzynarodowej (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Marlena Gołębiowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze