Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekonomika mediów i zarządzanie mediami (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
2Teoria komunikowania masowego (wykład)E/5 30 dr Joanna Szegda
3Teoria komunikowania masowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Szegda
4Media lokalne i środowiskowe (wykład)E/4 15 dr Olga Białek-Szwed
5Współczesne trendy marketingowe (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr Rafał Pastwa
6Komunikacja w sytuacji kryzysowej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Brak obsady
7Pragmatyka niewerbalna (wykład)E/2 15 dr hab. Maria Gondek
8Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
9Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wodawski
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Komunikacja społeczna i polityczna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Kultura medialna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
6Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
7Retoryka i etyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maria Gondek
Przedmioty specjalizacyjne
Warsztaty medialne
1Warsztat nowych mediów (warsztaty)Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
2Warsztat produkcji audio (warsztaty)Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
3Warsztat produkcji audiowizualnej (warsztaty)Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
4Warsztat produkcji filmowej (warsztaty)Z/2 30 mgr szt. Damian Bieniek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze