Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Teorie komunikowania masowego (wykład)E/5 30 dr Joanna Szegda
2Media lokalne i środowiskowe (wykład)E/4 30 dr Olga Białek-Szwed
3Marketing i promocja (wykład)E/4 30 Ks. dr Rafał Pastwa
4Komunikacja niewerbalna (wykład)E/2 15 dr hab. Maria Gondek
5Ekonomika mediów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Rafał Pastwa
6Teorie komunikowania masowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Szegda
7Marketing i promocja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Rafał Pastwa
8Angielski medialny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
9Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie
1Seminarium magisterskie: Komunikacja polityczna i dyskurs (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Szwed
2Seminarium magisterskie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
3Seminarium magisterskie: Medialna komunikacja społeczna i semiotyka dziennikarska (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Dariusz Wadowski
4Seminarium magisterskie: Nowe media (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL
5Seminarium magisterskie: Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowak
6Seminarium magisterskie: Prawo mediów (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
7Seminarium magisterskie: Public relations i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
8Seminarium magisterskie: Warsztat medialny i aksjologia (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Dąbała
Przedmioty specjalizacyjne
Warsztaty medialne
1Warsztat telewizyjny (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
2Warsztat telewizyjny (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
3Warsztat prasowy (warsztaty medialne) (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Zawieszone
4Warsztat prasowy (warsztaty medialne) (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
5Warsztat radiowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
6Warsztat radiowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Małgorzata Żurakowska
7Warsztat filmowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
8Warsztat filmowy (warsztaty medialne) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze