Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Epoki literackie (wykład)Z/2 30 dr hab. Anna Rutka, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: media/ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: komunikacja interkulturowa (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Joanna Majewska-Zarychta
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna dla zaawansowanych I (ćwiczenia)Z/2 30 dr Monika Grzeszczak
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: praktyczne ćwiczenia idiomatyczne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marta Pudło
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne - analiza/dyskusja I (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Marzena Górecka
Konwersatoria obowiązkowe
1Aktualne zagadnienia polityczno-społeczne krajów niemieckojęzycznych (konwersatorium)Z/2 30 dr Justyna Ofierska
Seminaria
1Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Dubrowska, prof. KUL
2Literatura niemieckojęzyczna (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)E/1 0 Brak obsady
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka niemieckiego (konwersatorium)Z/3 45 dr Lucyna Krzysiak
2Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr Agnieszka Karczewska
Specjalizacja translatologiczna
1Tłumaczenie prawnicze i ekonomiczne (ćwiczenia)Z/4 30 dr Katarzyna Jakubów
2Tłumaczenie literatury pięknej z elementami teorii przekładu (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
Język angielski w komunikacji zawodowej B1-B2
1Język angielski w komunikacji zawodowej: wypowiedź ustna B1-B2 (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Agnieszka Turska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze