Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 Vacat
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Vacat
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Vacat
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Anna Sadowska
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Anna Sadowska
6Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Jerzy Skwarzyński
7Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Jerzy Skwarzyński
8Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Jerzy Skwarzyński
9Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Jerzy Skwarzyński
10Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr hab. Wojciech Guz
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Wojciech Malec
2Językoznawstwo ogólne (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
3Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/6 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
4Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/6 30 dr Patrycja Antoszek
5Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
6Literatura i nowe media (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
7Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/6 30 dr Magdalena Sawa
Ćwiczenia do wyboru
Ćwiczenia do wyboru I
1Językoznawstwo historyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Artur Bartnik
2Językoznawstwo historyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
3Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
4Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
5Oblicza moderny w filmie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
6Oblicza moderny w filmie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
7Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
8Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
Ćwiczenia do wyboru
Ćwiczenia do wyboru II
1Ameryka od kuchni (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
2Neobarok w popkulturze (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
3Wybrane aspekty literatury amerykańskiej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Ewelina Bańka
4Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
5Fonologia XXI wieku (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
6Nowe spojrzenie na metodologię badań językoznawczych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Sławomir Zdziebko
7Nowe trendy w składni generatywnej (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
8Współczesne teorie i najnowsze trendy w morfologii (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Izabela Olszak
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Izabela Olszak
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
5Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Piotr Steinbrich
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Tłumaczenie audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Anna Oleszczuk
2Tłumaczenie audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Anna Oleszczuk
3Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jerzy Skwarzyński
4Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jerzy Skwarzyński
5Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
6Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
7Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
8Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
9Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Anna Sadowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze