Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Paul Miller-Melamed
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Paul Miller-Melamed
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Izabela Olszak
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Izabela Olszak
5Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wojciech Guz
6Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Jerzy Skwarzyński
7Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Jerzy Skwarzyński
8Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Wojciech Guz
Seminaria
1Językoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 dr Sławomir Zdziebko
2Językoznawstwo ogólne (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Eugeniusz Cyran
3Językoznawstwo stosowane (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Malec
4Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)Zbo/4 30 dr Tomasz Niedokos
5Literatura amerykańska (seminarium)Zbo/4 30 dr Patrycja Antoszek
6Literatura anglojęzyczna (seminarium)Zbo/4 30 dr Magdalena Sawa
7Metodyka (seminarium)Zbo/4 30 dr Piotr Steinbrich
Ćwiczenia do wyboru
Ćwiczenia do wyboru I
1Językoznawstwo historyczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Artur Bartnik
2Językoznawstwo historyczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Artur Bartnik
3Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
4Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
5Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
6Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
7Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
8Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
9Literatura angielska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
10Literatura angielska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
Ćwiczenia do wyboru
Ćwiczenia do wyboru II
1Fonologia XXI wieku (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
2Nowe spojrzenie na metodologię badań językoznawczych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Sławomir Zdziebko
3Nowe trendy w składni generatywnej (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
4Współczesne teorie i najnowsze trendy w morfologii (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Maria Bloch-Trojnar, prof. KUL
5Medialne poszukiwania literatury (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
6Nowe spojrzenie na metodologię badań literaturoznawczych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Kamil Rusiłowicz
7Teksty kultury amerykańskiej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
8Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Joanna Teske, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Edyta Michałek
2Podstawowe zagadnienia dydaktyki nauczania języków obcych (konwersatorium)Z/1 30 dr Izabela Olszak
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (ćwiczenia)Z/1 30 dr Izabela Olszak
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej (ćwiczenia)Z/1 30 dr Piotr Steinbrich
5Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr Stanisław Mamcarz
6Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
7Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
8Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki - Grupa: 2) Zbo/1 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Specjalizacja tłumaczeniowa
1Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jerzy Skwarzyński
2Tłumaczenie literackie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jerzy Skwarzyński
3Tłumaczenie audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Sadowska
4Tłumaczenie audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Sadowska
5Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
6Tłumaczenie specjalistyczne: technika i technologie, medycyna, humanistyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
7Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
8Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Joanna Mirek
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze