Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia retoryki klasycznej (wykład)E/6 30 Ks. dr Michał Klementowicz
2Historia retoryki klasycznej (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
3Elokucja (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Roman Doktór
4Elokucja (ćwiczenia)Z/0 30 dr Joanna Kiereś-Łach
5Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
6Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 Brak obsady
7Kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Maria Gondek
8Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
9Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
10Techniki oddechowo-głosowe (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
11Techniki oddechowo-głosowe (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
12Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
13Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
14Język łaciński w retoryce (lektorat)E/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 154) Z/2 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/2 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/2 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/2 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/2 30 mgr Iwona Fijołek
7Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/2 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/2 30 mgr Agnieszka Białowolska
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 112) Z/0 30 mgr Agnieszka Gołofit

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze