Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia kultury (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Adam Fitas
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
3Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
4Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Joanna Michalczuk
3Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Doktryny estetyczne i literackie. Tradycja (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Doktryny estetyczne i literackie. Wiek XX i XXI (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
3Język polski jako dziedzictwo narodowe (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Mariusz Koper
Zajęcia do wyboru
1Literatura i totalitaryzmy (wybór zagadnień) (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
2Onomastyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
3Teatr współczesny - wybrane problemy (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
4Tekstowe kolekcje modernistów. Czasopiśmiennictwo literackie przełomu XIX i XX wieku (wykład)Z/1 15 dr Joanna Lekan-Mrzewka
5W kręgu romantyzmu jenajskiego (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Roman Doktór
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr Agnieszka Karczewska
2Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
3Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)Z/1 15 dr Stanisław Mamcarz
4Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
5Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Patrycja Wośko
6Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki)Zbo/1 30 Brak obsady
Specjalizacja media i komunikacja kulturowa
1Podstawy content marketingu (konwersatorium)Z/2 30 dr Grzegorz Jędrek
2Lektura dzieła filmowego (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Estetyka kulturowa (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
4Wielkie tematy i motywy sztuki europejskiej i światowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Kulesza
5Virtual storytelling (wykład)Z/1 15 dr Grzegorz Jędrek
6Praktyki w sektorze kreatywnym (praktyki)Z/1 20 dr Grzegorz Jędrek
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Nowoczesne technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
2Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 dr Wioletta Próchniak
3Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 mgr Maria Łaszkiewicz
5Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 Brak obsady
Egzaminy
1Teoria literatury (egzamin)E/1 0 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze