Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Postępowanie sądowo-administracyjne (wykład)E/6 30 dr hab. Michał Domagała
2Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
3Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
4Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
5Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kamila Sobieraj
6Postępowania dyscyplinarne (wykład)E/4 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
7Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
8Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
9Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
10Fundusze strukturalne (wykład)E/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
Seminaria magisterskie
1Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Magdalena Pyter
2Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
3Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
4Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
5Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Prawo bankowe (wykład)E/6 30 dr hab. Rafał Sura
2Handel elektroniczny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Michał Hałasa
3Instytucje rynku finansowego w Polsce (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Rafał Sura
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Podatki i opłaty lokalne (wykład)E/6 30 dr Marcin Burzec
2Podatki i opłaty lokalne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marcin Burzec
3Administrowanie kulturą (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
4Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny (wykład)Z/3 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
Specjalność: Doradztwo podatkowe
1Podatki pośrednie (wykład)E/5 30 dr Marcin Burzec
2Podatki bezpośrednie (wykład)E/5 15 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
3Podatki bezpośrednie (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
4Podstawy rachunkowości i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (wykład)E/3 30 Brak obsady
Warsztaty w j. obcym (1 do wyboru)
1Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Kamila Sobieraj
2Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
3Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
4Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze