Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Fundusze strukturalne (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Postępowanie sądowo-administracyjne (wykład)E/6 30 dr hab. Michał Domagała
3Postępowania dyscyplinarne (wykład)E/4 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
Ćwiczenia i warsztaty obowiązkowe
1Postępowanie sądowo-administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Michał Domagała
2Postępowanie sądowo-administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Michał Domagała
3Postępowanie sądowo-administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Maciej Rudnicki
4Postępowanie sądowo-administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Maciej Rudnicki
5Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
6Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
7Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Zawieszone
8Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
9Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
10Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Paulina Liszka
11Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Paulina Liszka
Seminaria magisterskie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Biskup
2Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
4Fundusze unijne w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
6Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
7Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
8Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
9Materialne prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
10Negocjacje i mediacje w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
11Postępowania dyscyplinarne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
12Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski
13Postępowanie sądowo-administracyjne - magisterskie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
14Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
15Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
16Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
17Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
18Prawo bankowe i finansów publicznych (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
19Prawo finansowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
20Prawo ochrony środowiska (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
21Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
22Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
23Publiczne prawo konkurencji (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
Specjalność: Administracja ochrony środowiska
1Bezpieczeństwo ekologiczne (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Ochrona klimatu (wykład)E/6 30 Zawieszone
3Prawo gospodarki odpadami (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
Specjalność: Administracja transgraniczna
1Handel elektroniczny (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 Zawieszone
2Negocjacje i mediacje transgraniczne (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
3Przygotowanie projektów transgranicznych (wykład)E/6 30 Zawieszone
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Handel elektroniczny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr Piotr Kędzierski
2Instytucje rynku finansowego w Polsce (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Prawo bankowe (wykład)E/6 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Administrowanie kulturą (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Podatki i opłaty komunalne (wykład)E/6 30 dr Marcin Burzec
3Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny (wykład)Z/3 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
4Podatki i opłaty komunalne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Kamil Mania

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze