Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Fundusze strukturalne (wykład)E/4 30 dr hab. Marcin Szewczak
2Postępowanie sądowo-administracyjne (wykład)E/6 30 dr hab. Michał Domagała
3Postępowania dyscyplinarne (wykład)E/4 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
4Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Michał Domagała
5Postępowanie sądowo-administracyjne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
6Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Iwona Bień-Węgłowska
7Postępowania dyscyplinarne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
Warsztaty w j. obcym (1 do wyboru)
1Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Bożena Czech-Jezierska
2Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji (warsztaty w j. angielskim) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Paulina Liszka
Seminaria magisterskie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/1 30 Brak obsady
2Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
4Fundusze unijne w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
6Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
7Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
8Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Przemysław Czarnek
9Materialne prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
10Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
11Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
12Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
13Prawo podatkowe (seminarium)Zbo/1 30 Brak obsady
14Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
15Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Handel elektroniczny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Michał Hałasa
2Instytucje rynku finansowego w Polsce (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
3Prawo bankowe (wykład)E/6 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Administrowanie kulturą (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Podatki i opłaty lokalne (wykład)E/6 30 dr Marcin Burzec
3Zadania samorządu terytorialnego wobec rodziny (wykład)Z/3 15 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
4Podatki i opłaty lokalne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Marcin Burzec
Specjalność: Doradztwo podatkowe
1Podatki bezpośrednie (wykład)E/5 15 Brak obsady
2Podatki pośrednie (wykład)E/5 30 dr Marcin Burzec
3Podatki bezpośrednie (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze