Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Kielce (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/3 30 Ks. dr Miłosz Hołda
2Historia i geografia biblijna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec
3Historia Kościoła Powszechnego w starożytności i średniowieczu (wykład)E/3 30 Ks. dr Tomasz Gocel
4Literatura polska (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr hab. Stefan Radziszewski
5Metafizyka (wykład)E/3 30 Ks. dr Paweł Tambor
6Teoria poznania (wykład)Z/2 30 Ks. dr Paweł Tambor
7Wprowadzenie w chrześcijaństwo: liturgika (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Mirosław Kowalski
8Wprowadzenie w chrześcijaństwo: modlitwa (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Tomasz Gocel
9Wprowadzenie w chrześcijaństwo: prawdy wiary (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Tomasz Gocel
10Wprowadzenie w chrześcijaństwo: życie moralne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Tomasz Gocel
11Muzyka kościelna (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. mgr Michał Olejarczyk
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 28) Z/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 88) Z/2 30 mgr Sławomir Sobocki
3Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Anna Niezgoda
Przedmioty do wyboru
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 301) Zbo/0 15 mgr Leszek Januchta
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 Ks. dr hab. Stefan Radziszewski
2Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr Małgorzata Kaleta-Witusiak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze